Cellgrupp

Vad är en cellgrupp ?
En cellgrupp är en liten gemenskap, där vi
... bryr oss om varandra
... växer i vår tro tillsammans
... hjälper varandra

En cellgrupp består därför av ett mindre antal människor som träffas regelbundet för att umgås med varandra.
I den lilla gemenskapen kan varje människa bli "sedd" och där kan hon också få möjlighet att både ställa sina frågor och bidra med sina kunskaper och gåvor.

Varje cellgrupp leds av en cellgruppsledare och består av deltagare som själva har valt att vara med i gruppen.
Varje cell är hela tiden öppen för nya deltagare och när gruppen blir för stor delas den i två nya celler som "växer vidare" (därav namnet "cellgrupp", eftersom de växer på samma sätt som biologiska celler).

Cellgrupper kan se mycket olika ut, både vad gäller form och innehåll. Detta är en naturlig följd av att vi människor är olika och att cellgrupperna formas efter dess deltagare.

Hur ofta träffas cellgruppen ?
Det bestämmer gruppen själv men det är vanligt att man träffas en gång per vecka eller varannan vecka.

Hur länge brukar träffarna vara ?
Det varierar, men 1 ½ timma är vanligt.

Vad gör man på träffarna ?
De flesta gångerna börjar vi med att fika. Det är ett sätt att "landa" efter en ofta stressig dag. Sedan kan innehållet variera mellan grupper då man ofta samlas kring ett gemensamt instresse, men det som förenar grupperna är gemenskap, omtanke om varandra, bön och samtal i någon form.

Måste man var med i församlingen för att få vara med i en grupp ?
Nej, verkligen inte ! Alla är välkomna.

Vad gör jag om jag vill gå med i en cellgrupp ?
Du kan kontakta någon som finns med i församlingen och fråga denne vad det finns för grupper just nu och prata om vad du skulle vara intresserad av.
Du finner också kontaktuppgifter till församlingen här på hemsidan om du vill ta kontakt med någon.

| Limmareds Missionsförsamling |
| Nygatan 29 |
| 514 41 Limmared | Sweden |
| info@limmaredsmissionskyrka.se|